Táto internetová stránka používa súbory cookie. Viac informácií
Kategórie/Dezinfekčné a Ochranné pomôcky COVID -19/Bezchlórová POLYMÉROVÁ dezinfekcia povrchov a plôch SANIT all AIR - 5 L balenie

Bezchlórová POLYMÉROVÁ dezinfekcia povrchov a plôch SANIT all AIR - 5 L balenie

Je bezchlórový dezinfekčný roztok špeciálne upravený na okamžité použitie pre rýchlu dezinfekciu plôch, predmetov, povrchov a ťažko prístupných miest. Možné na ručné použitie, rovnako aj do rozprašovačov a aj ako fogováním (zahmlievaním). Touto aplikáciou sa dosahuje vysokej kvality dezinfekcie, pri nízkej spotrebe dezinfekčného roztoku. Tento spôsob aplikácie je vysoko efektívny pretože zanecháva polymérovú vrstvu a tak sa zabraňuje šíreniu všetkých baktérií atd. Je charakteristický silným a dlhotrvajúcim antibakteriálnym, antivírusovým a protiplesňovým účinkom bez negatívnych vplyvov na akékoľvek ošetrovanej materiály (sklo, drevo, kovy, plasty, papier, textílie, guma ...).

Vhodné využitie: školstvo, zdravotníctvo, verejná správa, rekreačné a ubytovacie zariadenia, športové haly, verejná doprava, poľnohospodárstvo a veterina, potravinársky priemysel.

Vlastnosti: Je nehorľavý, nepoškodzuje žiadne materiály - je nekorozívny. Neobsahuje chlór, alkohol, aldehydy ani fenoly, nemá vedľajšie účinky. Eliminuje široké spektrum mikroorganizmov, má baktericídne - vrátane TBC, virucidné a Mykobakteriocidný účinky.

Použitie: Po aplikácii dezinfekčného roztoku fogováním (zahmlievaním) nechajte prípravok pôsobiť až do zaschnutia. Týmto vznikne na ošetrenom povrchu polymérová vrstva, ktorá zabezpečí dlhodobú ochranu pred mikroorganizmami (až 21 dní).

Dávkovanie: Prípravok sa ďalej neriedi a aplikuje sa priamo do nádrže fogovacího zariadení.

Účinná látka: alkyl (C12-C16) benzyl (dimetyl) amónium-chloridy 0,025 g / 100 g.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody

EUH210 Na požiadanie je k dispozícii bezpečnostný list.

EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsahuje: parfémy; dezinfekčné prostriedky

Uchovávajte v originálnych obaloch pri teplote 10 - 25 ° C. Skladovať na suchom a chladnom mieste. Môže vyvolať alergickú reakciu. Zákaz opakovaného použitia obalu. Nemiešať s inými dezinfekčnými prípravkami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím. Prípravok používať len na určený účel. Zlikvidujte ako nebezpečný odpad.

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Pôvodná cena: s DPH52.8 € Cena: 34.00 €bez DPH Cena: 40.8 €s DPH
Cena: bez DPH